Menu Zamknij

REST

REST z języka angielskiego: REpresentational State Transfer. Jest to wzorzec, który wskazuje nam pewne praktyki tworzenia aplikacji komunikujących się poprzez protokół HTTP. Usługi wykorzystujące REST-a pozwalają nam uzyskiwać dostęp do danych oraz manipulowanie nimi. Inne formy komunikacji mogą wykorzystywać takie protokoły jak SOAP czy WSDL.

Metody wykorzystywane do komunikacji to kolejno:

  • GET (pobranie danych)
  • POST (dodanie nowych danych)
  • PUT (edycja danych)
  • DELETE (usunięcie danych)

Każda z tych metod jest odpowiedzialna za inne działania. Często niestety wykorzystywane są tylko dwie pierwsze do manipulowania danymi.

Przykłady wykorzystania powyższych metod:

Adres Metoda Działanie
http://university.com/student
GET Pobranie wszystkich studentów
http://university.com/student/1
GET Pobranie studenta o id=1
http://university.com/student
POST Dodawanie nowego student do bazy (dane znajdują się w ciele żądania)
http://university.com/student/1
PUT Edycja danych o studencie o id=1 (dane przesyłane są w ciele żądania)
http://university.com/student/1
DELETE Usunięcie studenta o id=1

 

Więcej informacji można znaleźć na:

https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer

Polecam oczywiście angielską wersję tego artykułu, polska jest co najmniej uboga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *