Struktura katalogów w Linux

 • / – katalog nadrzędny
 • /bin – pliki wykonywalne, zawiera programy które są dostępne dal użytkownika
 • /boot – pliki odpowiedzialne za ładowanie systemu, statyczne pliki bootloadera
 • /dev – pliki urządzeń
 • /etc – zawiera pliki konfiguracyjne programów w systemie
 • /home – katalogi domowe użytkowników
 • /lib – zawiera pliki bibliotek dynamicznych konieczne do startu systemu
 • /mnt – punkt montowania systemów plików tymczasowych
 • /opt – opcjonalnie zainstalowane pakiety
 • /proc – pliki procesów
 • /root – pliki Roota
 • /selinux
 • /sys
 • /sbin – pliki wykonywalne administratorów
 • /tmp – pliki tymczasowe
 • /usr – narzędzia i aplikacje
 • /var – pliki zmiennych danych

Zmienne środowiskowe w Windows 10

Są to wartości, pewne dane, które są przechowywane i wykorzystywane przez powłokę w systemie operacyjnym. Zasada działania jest taka sama we wszystkich systemach operacyjnych.

Zmienne środowiskowe mogą wpływać na działanie procesów gdzie są pewnym sposobem komunikacji systemu, użytkownika i tych procesów jak również mogą przechowywać pewne wartości do późniejszego wykorzystania.

Read more “Zmienne środowiskowe w Windows 10”