REST

REST z języka angielskiego: REpresentational State Transfer. Jest to wzorzec, który wskazuje nam pewne praktyki tworzenia aplikacji komunikujących się poprzez protokół HTTP. Usługi wykorzystujące REST-a pozwalają nam uzyskiwać dostęp do danych oraz manipulowanie nimi. Inne formy komunikacji mogą wykorzystywać takie protokoły jak SOAP czy WSDL. Read more „REST”

C#: Listy i tablice

Listy i tablice są obiektami,  które pozwalają nam trzymać większe ilości danych o powtarzających się typach w uporządkowany sposób. 

Podczas tworzenia nowej listy pamięć jest rezerwowana dynamicznie. Gdy dodajemy nowy element do listy, cała lista jest ponownie lokowana w pamięci o powiększonym o dany element rozmiarze. Gdy tworząc listę podamy jej rozmiar czyli

List<int> listOfInts = new List<int>(10);

to od razu informujemy kompilator jaka ilość pamięci na zostać przydzielona dla danej listy. Dzięki temu praca na tej liście będzie szybsza. Oczywiście możemy dodać 11 element do tej listy ale wtedy tracimy tę prędkość działania listy, którą uzyskiwaliśmy podając jej rozmiar.