Menu Zamknij

Naprawa dysku z pomocą CheckDisk ChkDsk

Brief: opis programu chkdsk i jego możliwości…

O programie chkdsk

CheckDisk jest małym narzędziem systemu Windows, które pomaga naprawiac błędy systemu plików, uszkodzeń metadanych plików lub błędy dysku twardego.

W systemie Vista i 7 wprowadzono kilka znacznych ulepszeń, które spowodowały przyśpieszenie działania programu, jednak jego szybkość zależy od ilości plików na dysku, więc im więcej plików tym dłużej trwa skanowanie naprawa.

W systemie 8/10 wprowadzono kolejne funkcjonalności związane ze znajdowaniem i naprawianiem błędów.

Po parametrze /B widzimy funkcje które pojawiły się w systemie Windows 8.

Stan dysku

Przed Windowsem 8 dysk mógł być oznaczony jako zdrowy lub brudny (dirty). Obecnie pojawiło się kilka kolejnych stanów:

Healthy – zdrowy czyli nie ma problemów.

Online Scan Needed – stan kiedy system jeszcze prawidłowo pracuje i w trybie Online jest naprawiany system plików

Spot Verification Needed – dodane w Windows 8/10

Spot Fix Needed – możliwy do uruchomienia gdy system Windows nie pracuje dlatego ten etap możliwy jest gdy system jest dopiero uruchamiany w postaci zadania zaplanowanego.

Opcje chkdsk:

CHKDSK [volume[[path]filename]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:size]] [/B] [/scan] [/spotfix]

volume – ustalamy literę dysku (z dwukropkiem), punkt montowania lub nazwę woluminu

filename – tylko FAT/FAT32, ustalamy nazwy plików do skanowania

/F – naprawia błędy na dysku

/V – tylko FAT/FAT32 wyświetla pełną ścieżkę i nazwę pliku

/R – Wyszukuje tzw. BadSectory i przywraca informacje które są możliwe do odczytania (wymusza /F jeżeli nie użyto /scan)

/L:size – tylko NTFS: ustalamy wielkość pliku logowania (w KB), jeżeli nie ustalono rozmiaru to wyświetla aktualny rozmiar pliku

/X – wymusza odmontowanie voluminu jeżeli jest to konieczne. Wszystkie powiązania z woluminem zostaną rozłączone (invalid) – wymusza /F

/I – tylko NTFS: Wykonuje mniej

/C – tylko NTFS: omija sprawdzanie zapętleń struktury folderów

/B – tylko NTFS: ponownie sprawdza uszkodzone klastry woluminu (wymusza /R)

/scan – tylko NTFS: Uruchamia online scan woluminu

/forceofflinefix – tylko NTFS: musi być użyte ze /scan, wszystkie znalezione uszkodzenia będą naprawiane offline

/perf – tylko NTFS:musi być użyte ze /scan. Wymusza użycie większej ilości zasobów systemu aby przyspieszyć działanie programu. Może spowodować zwolnienie innych procesów systemu

/spotfix – tylko NTFS: uruchamia spotfix na woluminie

/sdcleanup – tylko NTFS: usunięcie niepotrzebnych deskryptorów zabezpieczeń (wymusza /F)

/offlinescanandfix – uruchamia skan offline oraz naprawę woluminu

/freeorphanedchains – tylko FAT/FAT32/exFAT: Uwalnia osierocone łańcuchy zamiast przywracania ich zawartości

/markclean – tylko FAT/FAT32/exFAT: oznacza wolumin jako zdrowy jeżeli nie wykryto żadnych błędów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *