Menu Zamknij

MySQL na szybko

Kilka szybkich komend, które najczęściej wykorzystuje w MySQL, dlatego aby nie szukać po świecie mam je poniżej:

Logowanie:

mysql - u root -p

-u nazwa użytkownika

-p hasło (można nie podawać aby nie zostało w konsoli w historii tylko zatwierdzić i pojawi się monit o hasło). Oczywiście połączenie nawiązywane z bazą na localhoscie. Aby połączyć się z serwerem w innej lokalizacji korzystamy z dodatkowego parametru: 

-h nazwa_hosta

Wyświetlenie wszystkich baz:

show databases;

Przejście do określonej bazy:

USE nazwa_bazy;

Wyświetl wszystkie tabele bazy:

show tables;

Utworzenie nowej bazy:

CREATE DATABASE nazwa_bazy;

Utworzenie nowego użytkownika i nadanie mu pełnych uprawnień dla określonej bazy:

CREATE USER 'nazwa_uzytkownika'@'localhost' IDENTIFIED BY 'haslo_uzytkownika';

GRANT ALL PRIVILEGES ON nazwa_bazy.* TO 'nazwa_uzytkownika'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

'localhost’ określa z jakiej maszyny może użytkownik się połączyć z bazą. Jeżeli chcemy aby miał możliwość łączenia się nie tylko z tego hosta to tutaj podajemy jego nazwę.

Hasło oczywiście warto ustawić odpowiednio silne. Można skorzystać z generatora haseł w aplikacji KeePass, którą opisałem na szybko tutaj.

no i wyjście z aplikacji łączącą nas bazą danych:

quit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *