Database mirroring

Database mirroring w odróżnieniu od klastrów niezawodnościowych, zapewniających szybkie przełączanie usług na poziomie instancji serwera, jest funkcją pozwalającą zapewnić systemowi kopie lustrzaną całej bazy danych na oddzielnej instancji znajdującej się na zewnętrznym serwerze.