Welcome

REST

REST z języka angielskiego: REpresentational State Transfer. Jest to wzorzec, który wskazuje nam pewne praktyki tworzenia aplikacji komunikujących się poprzez protokół HTTP. Usługi wykorzystujące REST-a pozwalają nam uzyskiwać dostęp do danych oraz manipulowanie nimi. Inne formy komunikacji mogą wykorzystywać takie protokoły jak SOAP czy WSDL.

C#: Listy i tablice

Listy i tablice są obiektami,  które pozwalają nam trzymać większe ilości danych o powtarzających się typach w uporządkowany sposób.  Podczas tworzenia nowej listy pamięć jest rezerwowana dynamicznie. Gdy dodajemy nowy element do listy, cała lista jest ponownie lokowana w pamięci o powiększonym o dany element rozmiarze. Gdy tworząc listę podamy jej rozmiar czyli List<int> listOfInts […]