Welcome

Algorytm Dijkstry (w trakcie pisania)

Wyszukiwanie najkrótszej drogi między parą wierzchołków w grafie Algorytm Floyda-Warshalla w przeciwieństwie do algorytmu Dijkstry można było zastosować w grafach z ujemnymi wagami krawędzi, warunkiem było aby w grafie nie występowały ujemne pętle. Algorytm Dijkstry jest algorytmem zachłannym czyli w celu wyznaczenia rozwiązania w każdym kroku dokonuje zachłannego, najlepiej rokującego w danej chwili rozwiązania częściowego. […]

Algorytm Floyda-Warshalla (w trakcie pisania)

Wyszukiwanie najkrótszej drogi między parą wierzchołków w grafie Problem Aby znaleźć drogę do celu musimy drogę zaplanować. Możemy wyszukać najszybszą, najtańszą, ekonomiczną. A jak sprawdzić która to która? Mamy wiele algorytmów pomagających nam to obliczyć i jednym z nich jest algorytm Floyda-Warshalla. Algorytm ten pozwala odnaleźć najkrótszą drogę między dwoma wierzchołkami w grafie ważonym. Jak […]